Kundetilpasset hus

Vi tar gjerne hele jobben og leder byggeprosessen fra idé til ferdig bygg, i tett dialog med deg for å sikre et resultat tilpasset dine ønsker og behov. Som prosjektleder for ditt byggeprosjekt er vi den eneste aktøren du trenger å forholde deg til, og vi kan garantere deg en forutsigbar prosess. Å bygge hus er en stor og viktig oppgave, for deg og for oss. Det har vi respekt for.

Brødrene Mæland tegner og bygger huset ditt for optimal utnyttelse av tomta, og finner gode løsninger på samspillet mellom inne- og uterom.

Enebolig på kundens tomt
Enebolig på kundens tomt
Enebolig på kundens tomt
Enebolig på kundens tomt
Villa H&S
Villa Gavle
Villa Hjøllo
Villa 33 Fitjefeltet, Etne
Bolig bygget for kunde i Ølen
Ingen hus med valgt antall soverom.