Bilete av bustad område

Brødrene Mæland eiendom og byggeprosjekt

Vi har flere års erfaring som eiendomsutviklere av markedsriktige byggeprosjekt, både i egen regi og i samarbeid med andre.

Prosjektene våre er tilpasset både aktuelle tomter og etterspørsel i markedet. Vi tilbyr både eneboliger, flermannsboliger og hytter.

Med oss på jobben har vi lokale meglere, arkitekter, håndverkere og leverandører med lang fartstid i faget.

Referanse

To hytter bygget for salg på Solfonn

Kjøp av tomt og eiendom

Med vår lokalkunnskap og erfaring fra eiendomsutvikling er vi alltid på jakt etter attraktive tomter og eiendommer. Har du eiendom, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om kjøp eller mulig samarbeid om utvikling av tomteområder.

Referanse

Første boligene på Osneshaio

Samarbeidspartnere

Vi hos Brødrene Mæland utvikler og gjennomfører våre prosjekt i tett dialog med bank, arkitekter og prosjektmeglere for å finne de beste løsningene. Vi samarbeider også med andre investorer ved kjøp og utvikling av eiendom.

Samspill mellom eiendomsutvikling og byggefirma 

Det er en styrke for deg som samarbeidspartner å bruke en og samme aktør til både utvikling og gjennomføring av byggeprosjekt. Dette er avgjørende for å få riktig prisfastsettelse og god gjennomføringsevne i forhold til budsjett, offentlige lover, retningslinjer og krav.

Vi som byggefirma har også god kompetanse på å bygge tidsriktige og kostnadseffektive bygg.