Rebygg

Vi lever i en tid der forvaltning av eksisterende verdier og miljø er viktig.

I en ReBygg prosess jobber vi i tett samarbeid med kunden. Slik kommer vi frem til de best muglig bærekraftige løsningene, både for miljø og økonomi i prosjektet.

Med Brødrene Mæland ReBygg, løfter en eksisterande bygg til dagens standard gjennom modernisering, tidsriktige og gjennomtenkte løsninger.

Vi har god kompetanse på eksteriør og interiør, og vil alltid gi kunden et effektivt og langsiktig resultat.